YYS Kapsamında Yapılandırılan Cezalar

Temmuz 28, 2021 tarihinde yayınlandı.

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ’in, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü üzerindeki etkisine dair yaşanan tereddütlerin giderilebilmesini teminen açıklama yapılmıştır.

Detaylı bilgi yazımız ekindedir.

Belgeyi Görüntüle