Kimler İHRACAT Yapabilir?

Ocak 23, 2020 tarihinde yayınlandı.

İhracat ile ilgili her türlü işlem, ihracata ilişkin hükümler içeren kanunlar, iki veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar ile İhracat Rejimi Kararı, bu karara istinaden çıkarılan yönetmelik, tebliğ ve talimatlar ile çerçevesinde yürütülmektedir.

İhracatçılar, ihracat yapabilir.

İhracat Yönetmeliği “İhracatçı”yı şöyle tanımlar:

“İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki
mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıkları”

 

Belgeyi Görüntüle