“ICC SME360X” KOBİ’ler için Çevre Üzerindeki Etkilerini Ölçme ve Değerlendirme Platformu Hakkında

Ekim 11, 2021 tarihinde yayınlandı.