Fazla Mesai Programı – Pilot Uygulamaya Geçiş

Aralık 13, 2021 tarihinde yayınlandı.

Gümrük idarelerinde fazla mesai işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesini teminen hazırlanan elektronik sistemin pilot uygulamasında, yazıda detayları sunulan bir takım yeni düzenlemeler ve iyileştirmeler yapıldığı belirtilmiştir.

Detaylı bilgi yazımız ekindedir.

Belgeyi Görüntüle