Dış Ticaret Süreçleri

Şubat 18, 2020 tarihinde yayınlandı.
  • Nasıl İhracatçı Olunur?
  • GTİP Kod Numarası Belirleme
  • Dış Ticaret Mevzuatı
  • Destek Programları

Nasıl İhracatçı Olunur?

İhracatçı olabilmenin tanımı: İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklarıdır.

İhracatçı olmak için herhangi bir belge veya izin sertifikası sahibi olmak gerekmemektedir. Öncelikle iştigal sahası ihraç edilecek ürün olan bir ihracatçı birliğine üye olunması gerekmektedir. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olmak isteyenlerden, tek vergi numarası sahibi olduğunu tevsik eden belgeler, noterden tasdikli imza sirküleri, tüzel firmalar için Ticaret Sicil Gazetesi, tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklar için durumlarını belirtir ortaklık sözleşmesi istenmektedir. Üyelik işlemini gerçekleştirenler, İhracat Yönetmeliği ve uygulama Tebliğlerine uygun olarak ihracatlarını gerçekleştirmektedir. Ürünün ihracından önce gümrük beyannamelerinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından kayda alınması gerekir. Üye olunacak İhracatçı Birliğinin iletişim bilgileri Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) web sitesinden (www.tim.org.tr) temin edilebilir.

Diğer taraftan, ihracatın gerçekleştirilmesi için düzenlenmesi gereken belgeler ve yapılması gereken işlemler ihracat şekline, ihracat yapılacak ülkeye ve ihraç edilecek ürüne, ithalatçı
firmanın isteklerine göre değişmektedir. Konuya ilişkin güncel bilgi takibi Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri web sitesinden temin edilebilir (www.oaib.org.tr).

GTİP Kod Numarası Belirleme

GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli) kodu, Gümrük belgelerinde kullanılan bir kod numarası olup, gerçekte ilgili ürünün tüm dünyadaki kimlik numarası olarak kullanılmaktadır.

Ürünlerin GTİP kod numarası için;

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Çağrı Merkezini (444 8 482) arayabilirsiniz.

Uyarı: Bu doküman; Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü tarafından, güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Ekonomi Bakanlığı, bu dokümanda yer alan bilgilerin doğru ve tam olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir ve bu doküman içinde
yer alan bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı oluşacak zararlardan sorumluluk kabul etmemektedir.

www.resmigazete.gov.tr adresinin “Gelişmiş Arama” alt başlığından, 28513 numaralı Resmi Gazete numarasını girerek, 2012/4074 karar sayılı “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk
Gümrük Tarife Cetveli Hakkında Karar” bölümüne ulaşılmaktadır. İlave soru ve taleplerinizi İhracat İletişim Noktası’nı (444 43 63) arayarak veya Bakanlığımız
web sitesi ana sayfasında yer alan Uzmana Danışın formunu doldurarak iletebilirsiniz.

Dış Ticaret Mevzuatı

İhracat mevzuatına ilişkin detaylı bilgiye, Bakanlığımız web sitesi İhracat sayfasında yer alan Mevzuat başlığından ulaşılmaktadır.

Destek Programları

Destek Programlarına ilişkin detaylı bilgiye, Bakanlığımız web sitesi İhracat sayfası üzerinde yer alan İhracat Destekleri bölümünden ulaşabilirsiniz.

2014/4 Sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt içi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Tebliğ

2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ

2000/1 Sayılı İstihdam Yardımına İlişkin Tebliğ

2009/5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ

2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ

2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

– Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği
– Rapor Desteği
– Danışmanlık Desteği
– Sektörel Ticaret Heyeti Desteği
– Alım Heyeti Desteği
– E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ
2012/3 Sayılı Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ
2013/4 Sayılı Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Tebliğ Özel Statülü Şirketler
2012/4 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Belgeyi Görüntüle