Destek Yönetim Sistemi

Ocak 22, 2021 tarihinde yayınlandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Dahilde İşleme Rejimi,Hariçte İşleme Rejimi,Vergi REsim Harç İstisnası Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet yardımlarına ilişkin başvuru,değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin Destek Yönetim Sistemi üzerinde yürütülmesi usulüne geçilmektedir.

Konu ile ilgili detaylı bilgi ektedir.

Belgeyi Görüntüle